Dodajesz ogłoszenie drobne do gazety

UWAGA: na czas trwania epidemii koronawirusa zmieniamy częstotliwość wydawania gazety w Chrzanowie na dwutygodnik.
Gazeta w Olkuszu wydawana jest jak dotychczas co tydzień.

Wybierz kategorię

 • Kupię - Sprzedam
 • Usługi
 • Biznes
 • Motoryzacja
 • Nieruchomości
 • Nauka
 • Praca
 • Zdrowie
 • Turystyka
 • Zgubiono - Znaleziono
 • Towarzyskie
 • Różne
 • Oddam za darmo

Szczegóły ogłoszenia

Kategoria:
PAMIĘTAJ ABY W TREŚCI PODAĆ KONTAKT DO SIEBIE PAMIĘTAJ ABY W TREŚCI PODAĆ KONTAKT DO SIEBIE

Wybierz gazetę i czas emisji

Olkusz
x
0 zł
=
0 zł
0


Wysyłanie zdjęć

Wykorzystano 0 z 1 zdjęć. Cena dodania zdjęcia wynosi: 10zł
Dodaj zdjęcie
Anuluj

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia – PayU - Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Biuro rachunkowe, dostawcy usług teleinformatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez AB Media Sp. z o.o. i Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i AB Media Sp. z o.o.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia