Rejestracja nowego użytkownika

Dane konta

( * ) pola wymagane

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma NEON M.Kluczewski, D.Krawczyk 32-300 Olkusz ul.M.Biema 11
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia – PayU - Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Biuro rachunkowe, dostawcy usług teleinformatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Firma NEON M.Kluczewski, D.Krawczyk 32-300 Olkusz ul.M.Biema 11 i przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Firma NEON M.Kluczewski, D.Krawczyk.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia


Polska

Regulamin: