Kontakt

"Żółty Jeż" Olkusz

ul. Bylicy 1/301
32-300 Olkusz
tel. 32 641 34 49, 32 754 54 99
fax. 32 733 73 32
e-mail: biuro@zoltyjez.com.pl
katarzyna.barczyk@zoltyjez.com.pl

"Żółty Jeż" Oddział Chrzanów

ul. Sikorskiego 1F
32-500 Chrzanów
tel.32 623 90 31
tel./fax 32 733 73 34
e-mail: biuro.chrzanow@zoltyjez.com.pl
monika.kazmierczak@zoltyjez.com.pl


Biura czynne pon. - pt: Olkusz 8.00 - 17.00, Chrzanów 8.30 - 16.30

Dane do faktury:

„AB Media” Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Sikorskiego 1F
NIP 628-20-26-432

Dane konta bankowego

Nr konta: BSK o/Olkusz 10 1050 1618 1000 0022 6622 6717

Pozostałe:

REGON:3565 416 16, KRS:0000117127 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 50.000 zł.