Olkusz, Małopolskie 32-300

SUBWENCJE Z TARCZY 2.0 SKUTECZNIE

ID: 2332397

TARCZA COVID-19 ZJEZ.jpg

...https://banquis.pl.tl/TARCZA-ANTYKRYZYSOWA.htm..... .................................................. .................................................. ................................................. .M-P-PŁYNNOŚCIOWA ZEROWE OPROCENTOWANIE/BRAK PROWIZJI I INNYCH KOSZTÓW, .................................................. .................................................. ..........................SUBWENCJE. .................................................. .................................................. ... .ROZPOCZĄŁEŚ DZ. GOSP. PRZED 01 KWIETNIA POZYSKAMY ŚRODKI POMOCOWE Z TARCZY 2.0 I 3.0. .................................................. .........................Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. .Niskooprocentowana /umarzalna/ pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. .Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. .Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. .Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. .Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy. .Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. .Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+. .Grant na telepracę. .Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia. ......... ............opracowanie wniosków, analiza sytuacji Przedsiębiorstwa, wybór najlepszych rozwiązań ochronnych. ......................................POZYSKUJEMY BARDZO WYSOKIE KWOTY SUBWENCJI & pozostałych produktów pomocowych.................................. ...ZAINTERESOWANE FIRMY PROSIMY O SMS-a "TARCZA" ODDZWONIMY nr tel. 579 643 501...