Olkusz, Małopolskie

Taczki metalowe

100 PLN ID: 2037051

SAM_1510.JPG

  • Typ ogłoszenia Kupię

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert taczki metalowe wchodzące w skład masy upadłości Spółki Incast k/Olkusza. Cena: 100 zł brutto /50,00 zł sztuka/ Oferty pisemne w cenie co najmniej równej wartości oszacowania należy składać w terminie do dnia 27 maja 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres syndykjz@op.pl O ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na wskazany adres. Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie spółki po uprzednim uzgodnieniu terminu. Kontakt: Anna Kucharek tel. 660 331 211. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w kancelarii syndyka ul. Goldhammera 10/4, 33-100 Tarnów oraz zostanie przesłany każdemu zainteresowanemu po przesłaniu zapytania na adres mailowy syndyka.