Olkusz, 32-300

staż plus dzieło

ID: 1659528

kwadraty.jpg

....do obsługi biura redakcji magazynów prasowych: -przyjmowanie i rozdział korespondencji, -rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących, -otwieranie nadesłanych przesyłek, - wysyłanie korespondencji. Obsługa urządzeń biurowych, telefonu i komputera. -Akceptowanie usługowego charakteru pracy. -Zdolność logicznego myślenia. -Zdyscyplinowane działania. -Kultura osobista, takt i uprzejmość. -Uczciwość, sumienność, i poczucie obowiązku i odpowiedzialności. -Zmysł organizacyjny i odwaga w podejmowaniu decyzji. -Poczucie estetyki. -Nowatorska postawa wobec wykonywanych zadań -Aktywna chęć podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy własnej i przyswajanie nowej. BOHEMA Press +48 508 058 011 w godz.9.oo-15.oo