Pomoc

Twoje ogłoszenie będzie promowane na stronie głównej w modułach:
Jeśli ogłoszeń promowanych jest więcej niż miejsc w module to ogłoszenia rotują i wyświetlane są losowo, tak aby każde z nich było wyświetlone taką samą ilość razy.