Pomoc

Ogłoszenie promowane w Promobox zostanie wyświetlone na wszystkich stronach portalu na których jest umieszczony Promobox, łącznie ze stroną wyświetlającą szczegóły ogłoszenia. Ogłoszenia w module Promobox nie są filtrowane wg. kategorii. Oznacza to, że np. ogłoszenie z kategorii "Kupię-Sprzedam" dla którego wykupiona została opcja Promobox, będzie też wyświetlane w module Promobox umieszczonym na stronach kategorii "Nieruchomości" i odwrotnie.
Jeśli ogłoszeń promowanych jest więcej niż miejsc w module to ogłoszenia rotują i wyświetlane są losowo, tak aby każde z nich było wyświetlone taką samą ilość razy.