Pomoc

Tytuł ogłoszenia zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką a tło wiersza
zostanie wyróżnione kolorem dzięki czemu będzie ono lepiej widoczne dla użytkowników Portalu.