Olkusz, 32-300

POSZUKIWANY / POSZUKIWANA

ID: 2586344

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

  • Rodzaj umowy Cały etat
  • Oferta od pracodawcy

POSZUKIWANA /POSZUKIWANY …..Jeżeli jesteś zagrożona/zagrożony z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek , to zapraszamy do zespołu MERCURY….............. •osoby długotrwale bezrobotne………….. • osoby do 30. roku życia , (w tym STUDENTKI / STUDENCI), oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub pozostające bez zatrudnienia……………… • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej......................... • osoby niepełnosprawne (III-II-I grupa, w tym osoby na wózku są bardzo mile widziane, niedowidzące).................... • osoby ubogie pracujące, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…………… • osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej, korzystające z form wsparcia OPS………………… • miejsce zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego...........…..…. .................................................. .............ZGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE CV I LIST MOTYWACYJNY (w którym opisz Swoje miejsce w Firmie, napisz co chciałabyś / chciałbyś robić, czym kierować, czym zarządzać, co prowadzić) prosimy kierować na mail-a studioele@mailmix.pl.............................. ................... …..........................……….POSZUKIWANE SĄ PERSONY KREATYWNE, MAJĄCE WIZJĘ SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY I GOTOWE SPRAWAWAĆ FUNKCJE KIEROWNICZE, ZARZĄDCZE, SAMODZIELNE…………........................... ............. ..........+48/579 643 501 PN-PT 9.oo-11,oo................. ………......................................... ...................................…..OCZEKUJEMY NA PEŁNE APLIKACJE OSÓB O CECHACH PRZYWÓDCZYCH, ODCZUWAJĄCYCH EMPATIĘ, WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE……................................. . ............................……….DOKUMENTY NIEKOMPLETNE (cv & lm) POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA…………...................