ul.Orkana 21a/7

32-500 Chrzanów

fax: (032) 627-61-40

e-mail:miejskiewopr@o2.pl

http://www.mwopr.pl/

 

 

WOPR

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie

WOPR Chrzanów