................Z FUNDUSZY EU 20.000,00-50.000,00-300.000,00 PLN na rozpoczęcie dz. gosp. /start-up dla zatrudnionych i bezrobotnych/..................... .................................................. .................................................. .................................................. ............................................... do 1.000.000,00 PLN na rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro firm i MŚP /obrotowe, inwestycyjne, obrotowo-inwestycyjne................... ..............max. na 84 miesiące /w tym karencja do 6 miesięcy/............... ....................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................ ....................100-200-300 tysięcy dotacji na rozwój firm z terenów wiejskich /zamieszkanie, siedziba/......................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...MIESZKASZ NA TERENIE WIEJSKIM I ZAMIERZASZ PROWADZIĆ SWOJĄ FIRMĘ? ............................. MOŻESZ OTRZYMAĆ 50.000,00 PLN DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA START! ..............................PROJEKT DLA BEZROBOTNYCH I DLA AKTUALNIE ZATRUDNIONYCH NA KAŻDEJ UMOWIE /O PRACĘ, ZLECENIE, O DZIEŁO, INNE/ ............................................info 579 643 501........................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...... .................... Z PUP 20.000,00 PLN NA START FIRMY DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU /kobiety, mężczyźni/ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........Piszemy wnioski / biznesplany pod dotacje z PUP, LGD i pożyczki z EU. Krótkie terminy, profesjonalnie i z empatią – indywidualne podejście i wyczucie - do każdej działalności............................ LOGOTYP FIRMOWY WE WNIOSKU....... ........................................... ................................................. zainteresowany/zainteresowana, to proszę zadzwoń pod 579 643 501 .. ...... DUŻA SKUTECZNOŚĆ W PRZYZNAWALNOŚCI BEZZWROTNYCH DOTACJI oraz pożyczek unijnych...... .....sprawdzamy i uzupełniamy wnioski samodzielnie napisane przez zainteresowanego / zainteresowaną.... .................................................. .................................................. ............................... ............................................ .................................................. .................................................. .............. ...............PISZEMY TAKŻE POZOSTAŁE WNIOSKI DO PUP /stażowe, na nowe miejsca pracy, bony na zasiedlenie i każdy inny, w tym PISMA RÓŻNE..........projekty logotypów, analizy biznesowe, zakładanie dz. gosp...................................................... BIZNESPLANY POD KREDYTY BANKOWE I LEASING W OFERCIE ..................................... ..............................WINDYKACJA TRARDA I MIĘKKA< BEZPOŚREDNIA< SKUTECZNIE< SZYBKO.................................... ................................FACTORING............................. ............................................. ..............INFO 579 643 501..............   bohema.dt.@o2.pl            www.banquis.pl.tl

 

 

O nas

.................Z FUNDUSZY EU 20.000,00-50.000,00-300.000,00 PLN na rozpoczęcie dz. gosp. /start-up dla zatrudnionych i bezrobotnych/..................... .................................................. .................................................. .................................................. ............................................... do 1.000.000,00 PLN na rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro firm i MŚP /obrotowe, inwestycyjne, obrotowo-inwestycyjne................... ..............max. na 84 miesiące /w tym karencja do 6 miesięcy/............... ....................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................ ....................100-200-300 tysięcy dotacji na rozwój firm z terenów wiejskich /zamieszkanie, siedziba/......................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...MIESZKASZ NA TERENIE WIEJSKIM I ZAMIERZASZ PROWADZIĆ SWOJĄ FIRMĘ? ............................. MOŻESZ OTRZYMAĆ 50.000,00 PLN DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA START! ..............................PROJEKT DLA BEZROBOTNYCH I DLA AKTUALNIE ZATRUDNIONYCH NA KAŻDEJ UMOWIE /O PRACĘ, ZLECENIE, O DZIEŁO, INNE/ ............................................info 579 643 501........................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...... ............ .................... Z PUP 20.000,00 PLN NA START FIRMY DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU /kobiety, mężczyźni/ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........Piszemy wnioski / biznesplany pod dotacje z PUP i pożyczki z EU. Krótkie terminy, profesjonalnie i z empatią – indywidualne podejście i wyczucie - do każdej działalności............................ LOGOTYP FIRMOWY WE WNIOSKU....... ........................................ BIZNESPLANY POD KREDYTY BANKOWE I LEASING W OFERCIE ..................................... .................................................. . .................................................. ..................... .................................................. ................................................. zainteresowany/zainteresowana, to proszę zadzwoń pod 579 643 501 .. ...... DUŻA SKUTECZNOŚĆ W PRZYZNAWALNOŚCI BEZZWROTNYCH DOTACJI oraz pożyczek unijnych...... .....sprawdzamy i uzupełniamy wnioski samodzielnie napisane przez zainteresowanego / zainteresowaną.... .................................................. .................................................. ............................... ............................................ .................................................. .................................................. .............. ...............PISZEMY TAKŻE POZOSTAŁE WNIOSKI DO PUP /stażowe, na nowe miejsca pracy, bony na zasiedlenie i każdy inny, w tym PISMA RÓŻNE..........projekty logotypów, analizy biznesowe, zakładanie dz. gosp.................. ..... INFolinia pod numerem 579 643 501 ........ .....................e-mail bohema.dt@o2.pl......................www.banquis.p l/tl................................