Nazwa firmy
Oferowane produkty/usługi
Gabinet edukacyjno-logopedyczny
Opis firmy
W ofercie gabinetu edukacyjno- logopedycznego: Diagnoza logopedyczna indywidualna. Terapia logopedyczna indywidualna. Terapia logopedyczna grupowa (2-3 osoby) Diagnoza logopedyczna dokonana po wnikliwym, całościowym badaniu logopedycznym. Terapia logopedyczna po dokładnym opracowaniu planu terapii, dostosowana indywidualnie wg potrzeb. Diagnoza pedagogiczna indywidualna. Terapia pedagogiczna indywidualna. Terapia pedagogiczna grupowa (2-3 osoby). Terapia pedagogiczna: terapia dysleksji, nauka czytania i pisania, terapia trudności w czytaniu i pisaniu, terapia trudności szkolnych. Terapia metodą Tomatisa indywidualna. Terapia metodą Warnkego indywidualna. Diagnoza neurologopedyczna dzieci w celu skierowania do odpowiedniej placówki. Diagnoza neurologopedyczna dorosłych; Terapia neurologopedyczna dorosłych; Każda z terapii jest poprzedzona wnikliwą obserwacją, wywiadem i szczegółową diagnozą w celu dopasowania odpowiedniej metody terapii. W terapię dzieci angażuję rodziców bądź opiekunów. Zasady, częstotliwość, formę terapii ustalam wspólnie z zainteresowanymi.
Ulica
 UL. AUGUSTIAŃSKA 8
Kod pocztowy
32-310
Miasto
oLKUSZ
Telefon/Fax
(505) 130586
Email
beata.bryzik@logopedaolkusz.pl
WWW
www.logopedaolkusz.pl